Urban Business Club

आमच्याकडे नोंदणी झालेल्या महिलांना भौगोलिकदृष्ट्या आणि समन्वयाच्या दृष्टीने जवळच्या इतर छोट्या ग्रुपमध्ये सहभागी केले जाते. या ग्रुपची अधिकतम सहभागी संख्या ३० राहते. गरजेनुसार आणि अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी ग्रुपमध्ये बदल केले जातात. उदा. वार्ड क्र. ०५ भागातील 'अ' हि महिला वार्ड क्र. ०३ मधील ३० सदस्य संख्या असलेल्या 'अरुणोदय' या गटामध्ये पुर्वीपासून सहभागी असेल. वार्ड क्र.०३ मधील 'ब' हि महिला अरुणोदय गटामध्ये सहभागी करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे 'अ' या महिलेस तिच्या सोयीच्या ग्रुपमध्ये सहभागी केले जाते. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर 'ब' ही महिला समाविष्ट केली जाते. ज्याठिकाणी पुर्वीचा ग्रुप अस्तित्वात नाही त्या ठिकाणी 'अ' या महिलेस नवीन ग्रुप बनविण्यास सांगितले जाते व त्यांना त्या गटाचे प्रतिनिधित्व दिले जाते. 

प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कार्यरत महिलांना ४ दिवसांचे “व्यवसाय व्यवस्थापन व संवाद कला” या विषयाचे प्रशिक्षण दिले जाते. अंगभुत कौशल्ये विकास, स्थानिक परिस्थितीतील गरजांचा व्यावसायिक स्तरावर वापर, उपलब्ध संसाधने व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन यासोबत उत्पादन, व्यापार आणि सेवा इत्यादी विषयांचा सविस्तर अभ्यासक्रम या प्रशिक्षणामध्ये समाविष्ट केलेले आहे. (सविस्तर अभ्यास साहित्य पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.) 

प्रकल्प क्षेत्रातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम, महिलांचे एकजिनसी व्यावसायिक गट बनवून त्यांच्यामार्फत राबविले जातात. तक्ता क्रमांक ०२ मध्ये गावाच्या आणि लाभार्थी घटकाचे विश्लेषण दिले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना स्थानिक स्तरावर मुल्यवर्धन करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होते. तसेच मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन आर्थिक स्तर उंचावला जात आहे.

“बेदाणा उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थापन” या विषयाचे प्रशिक्षण घेऊन कुशल शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला ठोक / हमीभाव आणि आवश्यक सर्व सेवा देण्यासाठी सुरुवातीला करार करून उत्पादने घेतली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक, कृत्रिम वा अन्य कोणत्याही धोक्यांची तीव्रता जवळपास ७०% पर्यंत कमी झालेली आहे. 

बेदाणा उत्पादक शेतकरी गट
उत्पादक “बेदाणा उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थापन” या विषयाचे प्रशिक्षण घेऊन कुशल शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला ठोक / हमीभाव आणि आवश्यक सर्व सेवा देण्यासाठी सुरुवातीला करार करून उत्पादने घेतली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक, कृत्रिम वा अन्य कोणत्याही धोक्यांची तीव्रता जवळपास ७०% पर्यंत कमी झालेली आहे.

ग्रामीण महिला व्यावसायिक गट
प्रकल्प क्षेत्रातील गावे आणि तेथील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम महिलांचे एकजिनसी व्यावसायिक गट बनवून त्यांच्यामार्फत राबविले जातात. तक्ता क्रमांक ०१ मध्ये गावाच्या आणि लाभार्थी घटकाचे विश्लेषण दिले आहे. परिणामी स्थानिक स्तरावर मुल्यवर्धन करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होते. तसेच मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन आर्थिक स्तर उंचावला जातो.

कर्मचारी

Comments