Rural Business Club

आमच्याकडे नोंदणी झालेल्या महिलांना भौगोलिकदृष्ट्या आणि समन्वयाच्या दृष्टीने जवळच्या इतर छोट्या ग्रुपमध्ये सहभागी केले जाते. या ग्रुपची अधिकतम सहभागी व्यवसायिक महिला संख्या ३० राहते. गरजेनुसार आणि अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी ग्रुपमध्ये बदल केले जातात. उदा. पाटील गल्लीतील 'अ' ही महिला शिवाजी चौकातील ३० सदस्य संख्या असलेल्या 'अरुणोदय' या व्यावसायिक गटामध्ये पुर्वीपासून सहभागी असेल. शिवाजी चौकातील 'ब' ही महिला नव्याने सहभागी करण्यासाठी अरुणोदय गटामध्ये जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे 'अ' या महिलेस तिच्या सोयीच्या ग्रुपमध्ये सहभागी केले जाते. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर 'ब' ही महिला समाविष्ट केली जाते. ज्याठिकाणी पुर्वीचा ग्रुप अस्तित्वात नाही त्या ठिकाणी 'अ' या महिलेस नवीन ग्रुप बनविण्यास सांगितले जाते व त्यांना त्या गटाचे प्रतिनिधित्व दिले जाते. 

प्रकल्प क्षेत्रामध्ये नवीन सहभागी झालेल्या प्रथम '३०' महिलांना सोयीच्या ठिकाणी ४ दिवसांचे “व्यवसाय व्यवस्थापन” प्रशिक्षण दिले जाते. अंगभुत कौशल्ये विकास, स्थानिक परिस्थितीतील गरजांचा व्यावसायिक स्तरावर वापर, उपलब्ध संसाधने व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन यासोबत उत्पादन, व्यापार आणि सेवा इत्यादी विषयांचा सविस्तर अभ्यासक्रम या प्रशिक्षणामध्ये समाविष्ट केलेले आहे. (सविस्तर अभ्यास साहित्य पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.) 

प्रकल्प क्षेत्रातील गावे आणि तेथील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम महिलांचे एकजिनसी व्यावसायिक गट बनवून त्यांच्यामार्फत राबविले जातात. तक्ता क्रमांक ०१ मध्ये गावाच्या आणि लाभार्थी घटकाचे विश्लेषण दिले आहे. परिणामी स्थानिक स्तरावर मुल्यवर्धन करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होते. तसेच मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन आर्थिक स्तर उंचावला जातो.

बेदाणा उत्पादक शेतकरी गट

शहरी महिला व्यावसायिक गट
प्रकल्प क्षेत्रातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम, महिलांचे एकजिनसी व्यावसायिक गट बनवून त्यांच्यामार्फत राबविले जातात. तक्ता क्रमांक ०२ मध्ये शहरे आणि लाभार्थी घटकाचे विश्लेषण दिले आहे. परिणामी महिलांना आणि गृहिणींना स्थानिक स्तरावर गुणवत्तापूर्ण अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे असे सर्व किचन उपयोगी साहित्य उपलब्ध होते. तसेच मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन आर्थिक स्तर उंचावला जात आहे.

कर्मचारी

Comments